สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนายโยธิน เพ็ชรล่อเหลียน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนายโยธิน เพ็ชรล่อเหลียน อดีตกรรมการฯ โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคณะ ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2562