ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 50 ปี นสพ.ไทยนิวส์รายวัน จ.เชียงใหม่

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายบรรหาร บุญเขต และนางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 50 ปี นสพ.ไทยนิวส์รายวัน โดยมีนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2562