สภาฯ เตรียมรับสื่ออิเหนาเยือนไทย พร้อมจัดประชุม 4 ฝ่าย ไทย อินโด เมียนมา ติมอร์

สภาฯ เตรียมรับสื่ออิเหนาเยือนไทย พร้อมจัดประชุม 4 ฝ่าย ไทย อินโด เมียนมา ติมอร์

สภาการหนังสือพิมพ์ ฯ เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซียที่จะมาเยือนระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน พร้อมจัดประชุมร่วม 4 ฝ่าย ไทย อินโดนีเซีย เมียนมา และติมอร์ เลสเต ในวันที่ 24 กันยายน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 9/2562 ว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีผู้ร้องเรียนการนำเสนอข่าวของสื่อ ทั้งหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ว่ามีการละเมิดข้อบังคับจริยธรรม และแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยังรับทราบผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อท้องถิ่นกับการรับมือข่าวลวงและด้านมืดยุคดิจิทัล โดยคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นำโดย น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ
ทั้งนี้การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อท้องถิ่นกับการรับมือข่าวลวงและด้านมืดยุคดิจิทัล ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น และภาคีสื่อท้องถิ่น โดยแบ่งการจัดงานเป็น 4 ภูมิภาค ครั้งแรกเป็นภาคใต้ จัดที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 และครั้งที่สองภาคตะวันตก จัดที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในท้องถิ่น นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานในแต่ละเวทีจำนวนกว่า 50 คน
ส่วนอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ภาคอีสาน จะจัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปลายเดือนตุลาคม และภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2563 จะมีการจัดเวทีสัมมนาในเรื่องของการรับมือข่าวลวงและด้านมืดยุคดิจิทัล อีกครั้งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ยังได้รายงานความพร้อมในการต้อนรับคณะสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562 รวมถึงจะมีการจัดประชุมสภาสื่อมวลชนร่วม 4 ประเทศได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เมียนมา และติมอร์เลสเต ในวันที่ 24 กันยายน พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังรับทราบกำหนดการที่ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะนำคณะไปเยือนเมียนมา ในเดือนพฤศจิกายน 2562

ส่วนการช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ประสบภาวะวิกฤตการจ้างงานนั้น เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ กล่าวว่า องค์กรวิชาชีพสื่อ 5 องค์กร ประกอบด้วย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน (ศปส.) โดยมีการจัดทำรายงานผลการติดตาม และรวบรวมข้อมูลสื่อมวลชนที่ประสบปัญหาการถูกเลิกจ้าง

นอกจากนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อยังร่วมกับ กสทช. จัดโครงการอบรมการทำเว็บไซต์ข่าวให้กับนักข่าวที่ถูกเลิกจ้าง และโครงการ “คนข่าวมาขายของ” โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบพื้นที่เพื่อจัดบูทให้นักข่าวที่ถูกเลิกจ้าง มาขายของในวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ที่ ชั้น 4 โซนดี ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าจากนักข่าว และสนุกสนานกับกิจกรรมบนเวที โดยมีศิลปิน ดารา และคนดังจากวงการต่างๆ มาช่วยสร้างสีสัน
—————————————–