ขอเชิญร่วมเวทีนำเสนอผลงาน โครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ

ขอเชิญร่วมเวทีนำเสนอผลงาน
โครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ”
ในวันศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดเวทีนำเสนอผลงานโครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมี 6 สถาบันการศึกษาที่ร่วมนำเสนอผลงานการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระจกสะท้อนการทำงานแก่สื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้ง 6 สถาบัน ได้ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์ที่แนบมาด้านล่าง

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

http://bit.ly/2ku2tXY

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อรณิชชา 02-668-9900, 086-422-8855