สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ละม้าย จันทร์เฉิด

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ละม้าย จันทร์เฉิด มารดานายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมีนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ และคณะ ไปร่วมงาน ณ วัดเทวสุนทร เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562