สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสุนิต รสจันทน์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสุนิต รสจันทน์ บิดานางสาวรัชฎา ปสันตา อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธาน พร้อมคณะ ไปร่วมงาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2562