อนุฯ ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สภาการฯ พบปะหารือผู้บริหารบางกอกโพสต์ หาแนวทางพัฒนาสื่อ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นำคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เข้าพบผู้บริหารเครือบางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ นำโดยนายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อ และองค์กรสมาชิก