ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 40 ปี นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยมีนายทิฆัมพร ศรีจันทร์ บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานฐานเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563