ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 60 ปี นสพ.ตงฮํ้ว

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ครบรอบ 60 ปี นสพ.ตงฮั้ว โดยมีนายสมนึก กยาวัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน นสพ.ตงฮั้ว ถ.เจริญกรุง เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563