ผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

tja100นายมานพ ทิพย์โอสถ โฆษกและอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

ว่าที่ประชุมมีมติเสนอชื่อนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวฯและ ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ

เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สายสื่อมวลชน

ในวันเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศ ไทย มีมติเสนอชื่อนายสมหมาย ปาริจฉัตต์ อดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยและนายจักรกฤษณ์ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่ง ชาติ สายสื่อมวลชน

โดยในส่วนของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนและติดตามการทำงานของสื่อมวลชนที่ได้ รับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ต่อไป และจะเปิดโอกาศให้สื่อมวลชนทุกแขนงและประชาชนทุกภาคส่วนทั่วไป ร่วมแสดงความเห็นเรื่องการปฏิรูปสื่อ ไม่ว่าผู้แทนจากสมาคมนักข่าวฯจะได้รับการสรรหาหรือไม่ก็ตาม และสมาคมนักข่าวฯพร้อมรับฟังความคิดเห็นและรับทราบถึงข้อห่วงใยและความกังวล ของเพื่อนผู้ร่วมประกอบวิชาชีพต่อสถานการณ์ดังกล่าว