สภาฯ จัดเสวนาข่าวไม่ใช่ละคร: เส้นแบ่งข่าวอาชญากรรมเสมือนจริง

สภาฯ จัดเสวนาข่าวไม่ใช่ละคร: เส้นแบ่งข่าวอาชญากรรมเสมือนจริง

คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ หยิบประเด็นความเหมาะสมในการนำเสนอภาพอิมเมอร์ซีฟกราฟฟิกข่าวอาชญากรรมทางโทรทัศน์ เปิดเวทีเสวนาออนไลน์ “ข่าวไม่ใช่ละคร: เส้นแบ่งข่าวอาชญากรรมเสมือนจริง” วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม ขณะที่การจัดงาน 23 ปีสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ผ่านพ้นไปด้วยดี 

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยยังคงยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม “Social Distancing”

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการจัดงานครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” และเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานในจำนวนที่กำหนดไว้ตามแนวทางการจัดงานแบบวิถีใหม่ (New normal ) ทำให้การจัดงานผ่านพ้นไปด้วยดี

ขณะที่การถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊กไลฟ์ ได้รับการสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มาดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านเพจสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (www.facebook.com/PressCouncilThailand/) และเพจ Facebook @ThaiPBSFan โดยมีผู้สนใจเข้าชมจำนวนมาก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติรับทราบการดำเนินงานของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่มีน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานฯ จะจัดเวทีเสวนา มีเดียฟอรั่มครั้งที่ 12 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting) หัวข้อ “ข่าวไม่ใช่ละคร : เส้นแบ่งข่าวอาชญากรรมเสมือนจริง” ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น.

น.ส.สุภิญญา เปิดเผยว่า หัวข้อการจัดเสวนาดังกล่าวสืบเนื่องจากมีสถานีโทรทัศน์หลายช่องได้ใช้ภาพเสมือนจริง (อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิก) ในการนำเสนอข่าวอาชญากรรม ซึ่งภาพที่ปรากฏอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ตกเป็นข่าว และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจมีผลต่อคดีความ ดังนั้นจึงเชิญนักวิชาการด้านอาชญาวิทยา นักวิชาการด้านจิตวิทยา ภาคประชาสัมคม รวมถึงผู้ทำงานสถานีโทรทัศน์ มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยมีองค์กรร่วมจัดคือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค Center for Humanitarian Dialogue (HD) และ Cofact.org