ประธานสภาการ นสพ. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว Chatbot และชุมชนโคแฟค

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “Chatbot และชุมชนโคแฟค สานต่อภารกิจปฏิรูปสื่อยุคดิจิทัล” โดยมีตัวแทนจากภาคีต่างๆ เข้าร่วม ณ Space Connect ชั้น 3 Clazy Cafe เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563