เครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “Southeast Asia Journalism in New Normal Era: The Need for Media Partnership

ขอเชิญรับฟังการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Southeast Asia Journalism in New Normal Era: The Need for Media Partnership” จัดโดย “เครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Southeast Asian Press Council Network: SEAPC-Net) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

พบกับวิทยากรตัวแทนสภาสื่อมวลชนจากทั้ง 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา ประเทศไทย และติมอร์เลสเต รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรสื่อในภูมิภาค ที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อาทิ
๐ การจัดการกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของอุตสาหกรรมสื่อมวลชน
๐ นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อมวลชน
๐ มาตรการเพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือท่ามกลางผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการก้าวผ่านวิกฤติ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://tinyurl.com/SEAPCWebinarReg (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับ E-Certificate หลังกิจกรรม) และเข้าร่วมรับฟังการเสวนาผ่านระบบ Zoom ได้ที่ Meeting ID: 853 0224 3200 Passcode: 867894
(หมายเหตุ: การเสวนาดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ)