ประธานสภาการ นสพ. แสดงความยินดี 34 ปี นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 34  ปี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ โดยมีนายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหารกรุงเทพธุรกิจ และคณะบรรณาธิการข่าว เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563