สภาฯ เตรียมประชุมเห็นชอบธรรมนูญสภาสื่อฯ พ.ย.นี้

กรรมการสภาการ นสพ. พิจารณาร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนฯ ครั้งสุดท้าย ก่อนเสนอที่ประชุมลงมติประกาศใช้เดือนพฤศจิกายน 63 พร้อมเตรียมเปิดเวทีเสวนาวิชาการ การปรับเปลี่ยนจากสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สู่สภาการสื่อมวลชนฯ

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยมีข้อคิดเห็นที่ดีหลายเรื่อง อาทิ การกำหนดสัดส่วนของกรรมการสภาฯ ที่มาจากสมาชิกผู้ก่อตั้ง กับสมาชิกสามัญให้เหมาะสม และการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงการเป็นตัวแทนขององค์กรสื่อ

เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวว่า หลังจากนี้คณะทำงานยกร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชน จะนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง แล้วจะเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการเพื่อลงมติประกาศใช้ในการประขุมคณะกรรมการเดือนพฤศจิกายน 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการจัดเวทีเสวนาเรื่องการปรับเปลี่ยนจากสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สู่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยมีประเด็นการรับเรื่องร้องเรียนสื่อ การแก้ปัญหา ผลการพิจารณา และประเด็นปัญหาจริยธรรมสื่อ ซึ่งคาดว่าจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบเรื่องที่คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ยังได้ร่างโครงการวิจัย “การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม” อีกด้วย

ส่วนการประชุมในวาระอื่นๆ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ถึงการประชุม “Bali Civil Society and Media Forum 2020” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมผ่านระบบออนไลน์ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย สภาสื่อมวลชนออสเตรเลีย นักวิชาการ และสื่อมวลชนในประเทศต่าง ๆ โดยได้หารือในเรื่องการปรับตัวของสื่อในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค-19

https://www.presscouncil.or.th/archives/5549