สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประชุมร่วมกับสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand) ได้จัดประชุมทวิภาคีกับสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Timor-Leste Press Council) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (26 พฤศจิกายน) ถือเป็นการประชุมทวิภาคีครั้งแรก นับตั้งแต่ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบที่มีต่อสื่อมวลชน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงขององค์กรกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และสนับสนุนบทบาทซึ่งกันและกันในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในกรอบเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPC-Net) ซึ่งทั้ง 2 องค์กรเป็นสมาชิกก่อตั้งร่วมกับสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Press Council of Indonesia) และ สภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council)