สภาการสื่อมวลชนฯ เตรียมจัดใหญ่เปิดตัวทางการ 4 ก.ค.64

สภาการสื่อมวลชนฯ ตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานครบทุกส่วน พร้อมเดินหน้าลุยงานกำกับดูแลกันเองทางจริยธรรมเต็มสูบ พร้อมเตรียมจัดงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ 24 ปี เปิดตัว “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” อย่างเป็นทางการ    

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระสำคัญคือการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งสิ้น 5 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ และคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

พร้อมกันนี้ยังแต่งตั้งคณะทำงานอีก 2 ชุด คือ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน  โดยทั้งสองชุดนี้จะเป็นคณะทำงานในคณะกรรมการจริยธรรม ทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อไม่ให้ละเมิดข้อบังคับจริยธรรม และแนวปฏิบัติของสื่อมวลชน พร้อมหยิบยกเรื่องราวที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ซึ่งคณะทำงานทั้งสองชุดนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องการจัดงานครบรอบวันก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งในปี 2564 แม้จะเปลี่ยนชื่อเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติแล้ว แต่ภารกิจในการกำกับดูแลกันเองทางจริยธรรม ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการขยายขอบข่ายให้กว้างขึ้นครอบคลุมทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ดังนั้น จึงให้นับอายุของสภาฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 และเป็นการเปิดตัว “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดปาฐกถา และเวทีเสวนา ในประเด็นการปรับเปลี่ยนบทบาทการกำกับดูแลกันเองทางจริยธรรม จากสื่อดั้งเดิมคือหนังสือพิมพ์ มาเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลทุกประเภท ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ส่วนสถานที่จัดงานยังอยู่ระหว่างการพิจารณา