เชิญชวน นิสิตนักศึกษาร่วมแข่งขัน ชิงรางวัล ในโครงการแข่งขันระดมสมองเชิงลึก หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม

มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิฟรีดิชเนามัน (FNF) โคแฟค (ประเทศไทย) สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น Humanitarian Dialogue เชิญชวน นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน ชิงรางวัล ในโครงการ
Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic
โครงการแข่งขันระดมสมองเชิงลึก หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม


เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 กันยายน 2564

* ขอความกรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนสมัครการแข่งขัน เนื่องจากต้องอยู่ร่วมกิจกรรมทุกครั้งซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การคัดเลือกทีมเข้าสู่กระบวนการแข่งขันด้วย*

กรอกใบสมัครทางออนไลน์โดยการแสกน QR Code