ปธ. สภาการสื่อฯ แสดงความยินดีครบรอบ 12 ปี สปริงนิวส์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 12 ปี สำนักข่าว สปริงนิวส์ โดยมีนายปภากร อินทรวงศ์ บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา