นายก ส.ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย หารือเรื่องการกำกับดูแลกันเอง

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมของวิทยุท้องถิ่น นำโดยนายสำราญ อิบรอฮีม นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ ณ ห้องประชุม อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565