เสวนาออนไลน์ เวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 20 รับมือมิจฉาชีพยุค 5G ถึงเวลาวาระแห่งชาติ

เสวนาออนไลน์ เวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 20

รับมือมิจฉาชีพยุค 5G ถึงเวลาวาระแห่งชาติ
How to counter fake calls/SMS/mobile scams?

Co-hosted by Cofact Thailand Consumers Council, Whoscall

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Thai PBS, Cofact โคแฟค และ สภาองค์กรของผู้บริโภค

9.30 – 10.00 น.

กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาภาคีโคแฟค
กล่าวเปิดโดย คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค

10.00 – 10.15 น.

นำเสนอผลการสำรวจแบบสอบถามปัญหา SMS Call center หลอกลวง
โดย สภาองค์กรของผู้บริโภค
คุณปาณิสรา ตุงคะสามน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม
คุณภัทรกร ทีปบุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

10.15 – 10.30 น.

นำเสนอรายงาน โดย
คุณฐิตินันท์ สุทธินราพรรณ Country Marketing Head, Gogolook Thailand (Whoscall)

10.30 – 12.00 น.

เสวนานักคิดดิจิทัล รับมือปัญหามิจฉาชีพยุค 5G ถึงเวลาวาระแห่งชาติ โดย

  • คุณประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.
  • คุณชลดา บุญเกษม อนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาองค์กรของผู้บริโภค
  • คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค ประเทศไทย
  • คุณมีธรรม ณ ระนอง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
  • ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)

ดำเนินรายการโดย คุณวิชดา นฤวรพัฒน์

12.00 – 12.15 น.

แถลงการณ์เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ปัญหามิจฉาชีพยุค 4G ถึงเวลาวาระแห่งชาติ

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม FactsCollabTH ในวาระ International Fact Checking Day 2022