ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางประเทศไทย

571015-poster

มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม
            ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ  
      เรื่อง      ทิศทางประเทศไทย
    โดย  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล  รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อ  “เศรษฐกิจไทย จะไปรุ่งหรือไปยุ่ง”
   ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  อธิการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต
        หัวข้อ “ประชาธิปไตยไทย ประชาธิปไตยโลก”        
    ดำเนินรายการโดย  วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวี
วันพุธ ที่15 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.-21.00 น.
   ณ ห้อง แคทลียา โรงแรมรามาการ์เด็นส์ ถนน วิภาวดีรังสิต (คอกเทล) การแต่งกาย: สุภาพ
    จัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม รายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 
บัตรราคา 5,000 บาท ติดต่อได้ที่ คุณจิดาภา,คุณกิ่งกมล 02-769-9405 ,02-769-9999 ต่อ 505,513