สภาการสื่อมวลชนฯ สสส. SONP จับมือร่วมพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค

สภาการสื่อมวลชนฯ สสส. SONP จับมือร่วมพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ระหว่างวันที่ 6 – 8 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของสื่อมวลชนในส่วนภูมิภาคในการพัฒนาสู่สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สู่สังคม และมีความเข้มแข็งในเชิงธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักวิชาชีพและจริยธรรมสื่อ โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม