เสวนาออนไลน์ “ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์”

เสวนาออนไลน์ “ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์”

ตอน “Stop Cyberbullying” Case Study จากทั่วทุกมุมโลก

       กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ถก Talk  ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์  ในหัวข้อ “Stop Cyberbullying” Case Study จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อรวบรวม สังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนนำกรณีศึกษาในหัวข้อ  Cyberbullying มาอภิปรายเพื่อรวบรวมประเด็นในการรับมือกับปัญหา Cyberbullying จากการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมปัจจุบัน ผ่านเวทีเสวนาร่วมกับเครือข่ายของกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งการเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ต่อเนื่องจากครั้งที่ 5 ที่ได้กล่าวถึงหัวข้อ Cyberbullying วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน รับมืออย่างไรเมื่อ Social Media มีอิทธิพลต่อคนในสังคมมากกว่าที่คิด 

สำหรับการเสวนาออนไลน์ในครั้งที่ 6 นี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้หยิบยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Case Study เรื่อง Cyberbullying กฎหมายเกี่ยวกับ Cyberbullying และ  ทิศทางการหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง Cyberbullying ร่วมกัน

โดยได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร คือ 

ผศ.ดร. จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน Visiting Researcher, EU and SEA Studies, Hankuk University of Foreign Study, Republic of Korea 

ดร.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

และ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเสวนาออนไลน์ ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์ในตอน “Stop Cyberbullying” Case Study จากทั่วทุกมุมโลก สามารถรับชมพร้อมกันได้ ในวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น. และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านลิงก์ https://shorturl.asia/Tz9Yg