กรรมการ สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 26 ปี นสพ.ไทยโพสต์

นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และว่าที่ร.ต. กานต์ เหมสมิติ อนุกรรมการฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 26 ปี นสพ.ไทยโพสต์ โดยมีนายโรจน์ งามแม้น ประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565