ปธ.สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 14 ปี นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 ํ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองประธาน และนางสาวอศินา พรวศิน อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 14 ปี ผู้จัดการรายวัน 360 ํ โดยมี นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ และนายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ บรรณาธิการอาวุโส ให้การต้อนรับ ณ กองบรรณาธิการ บ้านเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565