สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 17 ปี นสพ. อปท. นิวส์

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายภูวสิษฏ์ สุขใส กรรมการ และรองเลขาธิการ สภาการสื่อฯ คนที่ 1 และว่าที่ร.ต. กานต์ เหมสมิติ อนุกรรมการฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 17 ปี นสพ. อปท. นิวส์ โดยมี นายชาญวิทยา ชัยกูล บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์