กรรมการสภาการสื่อฯ กังวลมีความพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

ที่ประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เห็นชอบตั้ง “นาตยา เชษฐโชติรส” เป็นรองประธาน คนที่ 1 และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาฯ ที่ประชุมแสดงความกังวลกรณีมีความพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายมาแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยเห็นว่ารัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ให้จัดเสวนาหาทางออกก่อนดำเนินมาตรการอื่นๆต่อไป รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าโครงการสื่อกัมพูชามาดูงานศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวนาตยา เชษฐโชติรส เป็นรองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ คนที่ 1 และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ หลังจากมีกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประเภทก่อตั้งลาออก และคณะกรรมการสรรหาได้แจ้งให้องค์กรสมาชิกผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ร่วมกันเสนอชื่อระหว่างวันที่ 18-27 มกราคมที่ผ่านมา มีสมัคร 1 คน คือนางสาวนาตยา ซึ่งกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติแล้วพบว่าเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการจัดเวทีมีเดีย ฟอรั่ม ครั้งที่ 18 เรื่อง จับไต๋การเมืองช่วงฝุ่นตลบก่อนเลือกตั้ง : บทบาทสื่อและผู้บริโภคที่ควรร่วมมือกัน ที่สถาบันไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ และรับทราบความคืบหน้าโครงการศึกษาดูงานในประเทศไทยของสื่อมวลชนกัมพูชา กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย โดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญและมูลนิธิไทย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายนนี้

นางสาวนิภาวรรณ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้มีการหยิบยกประเด็นที่กรรมการเสนอขึ้นมาพิจารณา โดยแสดงความกังวล กรณีที่มีความพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยกรรมการได้อภิปรายยกตัวอย่างการแทรกแซงดังกล่าวหลายกรณี เช่น การฟ้องร้องคดีและขอให้สื่อมวลชนยุติการเสนอข่าว เป็นต้น ทั้งนี้เห็นว่ารัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยปราศจากการแทรกแซง จึงเห็นควรจัดเสวนาเพื่อหาทางออกก่อนที่จะมีมาตรการอื่นๆ ต่อไป.