ปธ.แสดงความยินดี 43 ปี นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการฯ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ และนางสาวสมถวิล เทพสวัสดิ์ กรรมการ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 43 ปี นสพ.ฐานเศรษฐกิจ โดยมี นายทิฆัมพร ศรีจันทร์ บรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารอินเตอร์ลิงก์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566