สภาการสื่อฯ นำคณะสื่อกัมพูชาเยี่ยมชม ICONSIAM

นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายชาย ปถะคามินทร์ ผู้อำนวยการบริหาร นำคณะสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าเยี่ยมชม ICONSIAM โดยมีทีมงานไอคอนสยาม และสยามพวรรธ์ นำโดยคุณโสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหารกลุ่มงานกิจกรรมการตลาดและธุรกิจสัมพันธ์ คุณอรดิศ สนิทวงศ์ Executive Vice President – Corporate Relations & CSR และคุณปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Retail Concept Shop ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา

ซึ่งคณะได้เยี่ยมชม ICONCRAFT ซึ่งรวบรวมสินค้าสุดคราฟต์ของคนไทยจากทั่วประเทศ ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของงานหัตถกรรมแขนงต่าง ๆ ให้ก้าวไกลไปสู่เวทีโลก และ สุขสยาม พื้นที่ที่รังสรรค์นำเสนอมหัศจรรย์วิถีไทย มรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสี่ภูมิภาคหลักของประเทศซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก

โดยคณะมีกำหนดจะศึกษาดูงานในประเทศไทยระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2566 ตามโครงการศึกษาดูงานในประเทศไทยของสื่อมวลชนกัมพูชา : กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย