ขอเชิญเพื่อนสมาชิก และเพื่อนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมบริจาคเลือด ณ สภากาชาดไทย ในวันที่ 3 มี.ค. 58

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปี สมาคม โดยขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกและเพื่อนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมบริจาคเลือด ณ สภากาชาดไทย ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่านใดสนใจร่วมบริจาคเลือดในวันดังกล่าว กรุณาลงทะเบียนด่วน (ภายใน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ตามลิงค์ด้านล่าง สมาคมฯจะได้นำข้อมูลของท่านไปไปจัดทำเสื้อยืดที่ระลึกและบัตรรถไฟฟ้าบีที่เอส

https://docs.google.com/a/presscouncil.or.th/forms/d/1T3EAAg38LuYl0BRO_T7SsR0POj3M9DzGLbkdXSxl7rw/viewform?c=0&w=1

poster shirt-01