คณะสื่อมวลชนกัมพูชา ศึกษาดูงานภาคการเกษตรที่ จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนกัมพูชา ศึกษาดูงานการทำน้ำตาลมะพร้าว ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เกษตรสายหวาน จ.สมุทรสงคราม โดยคณะได้เห็นกรรมวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวตั้งแต่ต้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

จากนั้นคณะได้เดินทางไปชมสวนส้มโอ และพูดคุยเกี่ยวกับการเพาะปลูกแบบใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการเกษตร ทั้งยังได้รับประทานส้มโอที่ตัดจากต้นจนเกิดความประทับใจอย่างมาก

โดยคณะมีกำหนดจะศึกษาดูงานในประเทศไทยระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2566 ตามโครงการศึกษาดูงานในประเทศไทยของสื่อมวลชนกัมพูชา : กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย