เชิญร่วมเวทีเสวนา Media Forum #19 “โค้งสุดท้าย สื่อกับการเลือกตั้ง ปี 66 : แนวปฏิบัติ vs ความเป็นจริง”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับ โคแฟค (ประเทศไทย) และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนา Media Forum #19 “โค้งสุดท้าย สื่อกับการเลือกตั้ง ปี 66 : แนวปฏิบัติ vs ความเป็นจริง” เนื่องในวาระวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

วงเสวนาประกอบด้วย

  • นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงานยกร่างแนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง การนำเสนอข่าว ภาพข่าวการเมืองและการเลือกตั้ง
  • นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน
  • นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการบริหาร โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
  • ศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ โดย นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
Cofact โคแฟค
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย Thai Journalists Association
สภาองค์กรของผู้บริโภค
Ubon Connect อุบลคอนเนก