ปธ.สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 23 ปี เนชั่น ทีวี

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 23 ปี เนชั่น ทีวี โดยมี นายปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2566