กก. สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 6 ปี เดอะ แสตนดาร์ด

นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ กรรมการ – เหรัญญิก สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายกานต์ เหมสมิติ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 6 ปี สำนักข่าว เดอะ แสตนดาร์ด โดยมีนายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน เดอะ แสตนดาร์ด เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2566