รองเลขาธิการ สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 73 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

นายนพปฎล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการ พร้อมอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยมี นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล บรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2566