สภาการสื่อฯ ประชุมร่วมกับร่วมกับ BBC Media Action (Indonesia)

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) ร่วมกับ BBC Media Action (Indonesia) จัดการประชุม Media Sustainability Discuss เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ความท้าทายของวงการสื่อมวลชน ที่ได้รับผลกระทบจาก Global Platform ทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี เสรีภาพสื่อ มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก โดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้บริหารองค์กรสื่อ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อ ผู้ผลิตเนื้อหา ผู้ประกอบการโฆษณา นักวิชาการด้านสื่อสาร นักวิชาการด้านกฎหมาย ตลอดจนผู้กำหนดนโยบาย และหน่วยงานกำกับดูแล เข้าร่วม ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566