ปธ.สภาการสื่อฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรัน

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นำตัวแทนผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา