9 พ.ค. 58 “ความสนใจในการนำเสนอข่าว กลุ่มคนรักจักรยาน ของสื่อในยุคปัจจุบัน”