10.08.62 : สื่อต้องทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้วยหรือ?