16 พค. 58 “บทบาทสื่อ ที่มีต่อการทลายขบวนการค้ามนุษย์ (กรณีโรฮีนจา หรือโรฮิงยา)”