30 ม.ค. 59 “การนำเสนอข่าวตุ๊กตาลูกเทพ ที่ส่งผลต่อสังคมไทย”