6 ก.พ. 59 “บทบาทสื่อ ในการสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชน”