27 ก.พ. 59 “การปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงาน สภาการ นสพ.”