04.06.59 : การนำเสนอข่าวพระสงฆ์ ต้องแค่ไหน ถึงจะเรียกว่า เหมาะสม