18.06.59 : ความเหมือนและความต่างในการทำข่าว วัดธรรมกาย กับ ม๊อบการเมือง