15.04.60 : เป็นสื่อที่ดี ต้องตีทะเบียน อย่างนั้นหรือ…?