เสาร์ที่ 21 มิ.ย. 57 สัมภาษณ์ : คุณเลอภพ โสรัตน์

สัมภาษณ์ : คุณเลอภพ โสรัตน์ หัวหน้าข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สัมภาษณ์ : คุณผุสดี คีตวรนาฎ ประธานคณะทำงาน ครบรอบ 17 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รู้ทันสื่อ โดย ทีมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ