เสาร์ที่ 28 มิ.ย. 57 สัมภาษณ์ :กล้า ณรงค์จันทิก

รู้ทันสื่อ โดย ทีมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สัมภาษณ์ :กล้า ณรงค์จันทิก อดีตกรรมการ ปปช สัมภาษณ์ :จักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ