เสาร์ที่ 12 ก.ค. 57 ฆาตรกรข่าว กรณีข่มขืนบนรถไฟ

รู้ทันสื่อ  โดยทีมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สัมภาษณ์คุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล   สัมภาษณ์  ผศ.  ณรงศ์ศักดิ์  ศรีทานันท์